เมนูแนะนำฤดูร้อน Summer Recommended

เมนูแนะนำฤดูร้อน
Summer Recommended

ปลาอายุ Ayu
■ปลาอายุย่างเกลือ
Salt-grilled Sweetfish

GRAND MENU
?https://bit.ly/423Ws3D

ตอบสนองตามคำเรียกร้องการขอใช้บริการห้องส่วนตัว
ในเดือนพฤษภาคม ได้เพิ่มห้องส่วนตัวไว้อีกบนชั้น2?
ครบครันไปด้วยห้องส่วนตัว 12 ห้อง
รองรับได้ตั้งแต่ 2 จนถึง 22 ท่าน❣
ปรับใช้งานได้ตามสถานการ์ณ์✨

■ห้องส่วนตัวทั้งหมด 12 ห้อง
สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ถึง 22 ท่าน
■2-4ท่าน 4ห้อง
■4-6ท่าน 4ห้อง
■6-8ท่าน 4ห้อง
※หากคุณเอาที่กั้นออกจากห้องส่วนตัว
12ท่าน、16ท่าน、20ท่าน、22ท่าน
ก็สามารถใช้บริการได้ครับ

Order & Reservation Via Line
✅@shakarich

■SHAKARICH
Thonglor 14
?11:00-3:00
?02-045-4032
?12 Private Rooms
?️FREE Thonglor13 Home Place

ภาษาญี่ปุ่น
?097-053-9928
(Japanese)

Please Share
  • URLをコピーしました!